Translate

środa, 21 listopada 2012

PRAWO RODZINNE - ROZWÓD

Jaki wziąć rozwód -  bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

Oczywiście jeśli jest ewidentna wina drugiego małżonka rozpadu małżeństwa korzystniej jest wziąć rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka. Jeśli nie jesteśmy w stanie poprowadzić sprawę rozwodową sami to lepiej zasięgnąć pomocy prawnika bądź adwokata, bowiem są to poważne sprawy do których podchodzi się emocjonalnie.

Małżonek, który jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego niewątpliwie przed sądem jest w gorszej sytuacji. Po pierwsze, sąd przyznaje małżonkowi winnemu ograniczone prawa rodzicielskie, a także ma to znaczenie przy zasądzaniu alimentów, bowiem raczej sąd przychyli się do propozycji wysokości świadczeń alimentacyjnych wnoszonych przez małżonka niewinnego. Sąd w takiej sytuacji  nie ma skrupułów, ażeby zasądzić odpowiednio wysokie alimenty. Poza tym małżonek niewinny może również żądać alimentów dla siebie, jak również partycypacji w innych opłatach związanych np. z utrzymaniem domu (prąd, raty kredytu hipotecznego) do czasu sądowego podziału majątku.

Natomiast jeśli decydujemy się na rozwód za porozumieniem stron - bez orzekania o winie, to musi zaistnieć przede wszystkich zgodność małżonków co do takiego rozwodu, zgodność do wysokości ustalonych alimentów, jak również zgodność do ustalonych kontaktów z dziećmi. Po prostu musi występować porozumienie na każdej płaszczyźnie. Jest to wtedy rozwód szybki i bezproblemowy.

Koszt wniesienia pozwu rozwodowego to 600 zł. W trudnej sytuacji można prosić sąd (wnosić) o całosciowe bądź przynajmniej częściowe zwolnienie z opłaty od pozwu. Do pozwu  trzeba dołączyć wtedy formularz o swoim stanie rodzinnym i majątkowym, który możemy wydrukować z internetu bądź otrzymać w najblizszym sądzie. Jest to formularz urzędowy i niezbędny przy wnoszeniu o zwolnienie z kosztów sądowych. 

            PRZYKŁADOWY WZÓR POZWU O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE


                                                                                   Wrocław, dnia 19 stycznia 2012 r.

                                                                                  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
                                                                                  XIII Wydział Cywilny Rodzinny
                                                                                  ul. Sądowa 1
                                                                                  50-046 Wrocław                                                 Powód:  imię i nazwisko
                                                                 adres zamieszkania

                                            Pozwana:  imię i nazwisko
                                                                adres zamieszkania
                                                           
                                                            

                                      Pozew o rozwód bez orzekania o winie

W imieniu własnym wnoszę o:
1.  Rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie związku małżeńskiego powoda (podać imię i nazwisko) z pozwaną (podać imię i nazwisko), zawartego w dniu 14 stycznia 1995 r. przed Urzędem Stanu Cywilnego we Wrocławiu,
2. Powierzenie obojgu rodzicom wykonywania pełnej władzy rodzicielskiej i nieograniczonych kontaktów nad małoletnim synem stron z ustaleniem, iż miejsce zamieszkania dziecka będzie przy pozwanej oraz główną pieczę nad małoletnim będzie sprawowała matka,
3.  Zasądzenia od powoda na rzecz pozwanej (podać imię i nazwisko)  500 zł (pięćset złotych) alimentów na rzecz małoletniego syna, płatne do 10 każdego miesiąca do rąk pozwanej,
4. Zaniechanie wydania orzeczenia odnośnie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
5. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według  norm przepisanych.

                                                 
  Uzasadnienie
       
     Strony zawarły związek małżeński przed Urzędem Stanu Cywilnego we Wrocławiu dnia 14 stycznia 1995 r. Z małżeństwa strony posiadają jedno dziecko, syna w wieku 16 lat.

Dowód: kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa

Dowód: kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka

            Strony przed zawarciem związku małżeńskiego znały się ok. 6 miesięcy. Początkowo małżeństwo było udane, małżonkowie obdarzali się uczuciem oraz zamieszkali ze sobą zaraz po ślubie. Rok po zawarciu związku małżeńskiego urodził się nam syn. Małżeństwo było jak najbardziej skonsumowane, istniało wspólne pożycie, a mianowicie zachodziła więź duchowa – psychiczna, fizyczna, jak również więź gospodarcza.
   
 Następnie należy opisać stan faktyczny na dzień dzisiejszy oraz dlaczego zdecydowaliśmy się na rozwód.


                                                                                                   Z wyrazami poważania
                                                                                                       czytelny podpis

                                                                                                 

Załączniki:

1.      odpis pozwu wraz z wszystkimi załącznikami,
2.      kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa,
3.      kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
4.
5.

3 komentarze:

 1. Przy sprawach rozwodowych dobrze jest też wynająć prywatnego detektywa. Wtedy wszystko będzie udokumentowane.

  http://security-secret.home.pl/

  OdpowiedzUsuń
 2. Wszystko się zgadza, tylko gorzej jak kogoś nie stać na detektywa.

  OdpowiedzUsuń
 3. Wtedy trzeba radzić sobie i zbierać dowody samemu (samej) albo z pomocą najbliższych. Każdy dowód jest ważny, jak również świadkowie.

  OdpowiedzUsuń